200219 MELLO & FILS

19.02.20 Visit Mello & fils Stonemasons, Genève

19.02.20 Visit Mello & fils Stonemasons, Genève